خدمت مقدس سربازی

 هادی فیروزه انتظاری محبوب ، دوست داشتنی و متعصب یک الحق بهترین دروازبان فوتسال استان هم بوده و هست صبح امروز عازم خدمت مقدس سربازی آنهم در ارتش شد.هادی از رده جوانان دروازبان تیمهای فوتبال و فوتسال انتظار در لیگهای مختلف شهرستان،استان و کشوری بوده و البته هست.

/ 3 نظر / 8 بازدید
حسین

موفق باشی

001

حاج حمید نگفتی که یک پرسپولیسی آتشی هم هست

هادی،پسر دوست داشتنی انتظار