/ 3 نظر / 15 بازدید
7

حمید آقا چرا انتظار در رده جوانان شرکت نکرده تیم خوبی داریم شرکت کنیم دوباره قهرمان میشیم

چیتا 23

یادش بخیر مسابقات خوبی بود به من که خوش گذشت

................

بهترین تیم خراسان شمالی. چه تیمیه باباهمینارو جمع کنین ببرین لیگ 3 که هیچ یک مربی خوب باشه مرید لیگ یک بخدا این تیمی که رفته بود لیگ 3چی بودبرای جام رمضانم خوب نبود چه برسه لیگ 3این اکثرشان به غیرجوجه فوتسالیست های توعکس بقیه شان همگی ازهمه لحاظ عالین ایناروگفتم که هرکی خوند بره به بقیه بگه