مرجع خبری انتظار بجنورد

تهذیب ، تحصیل ، ورزش

مدرسه فوتسال انتظار

اولین مدرسه رسمی فوتسال استان زیرنظرمربیان مجرب درمحیطی کاملافرهنگی وبامجوزرسمی فدراسیون فوتبال،هیئت فوتبال استان وهمکاری اداره ورزش وجوانان بجنوردآغازبکارکرد. محل ثبت ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 14 بازدید

نشست اعضای باشگاه انتظارباریاست محترم اداره ورزش وجوانان شهرستان بجنورد

دراین نشست که به میزبانی اداره ورزش وجوانان شهرستان وباحضورآقایان محمدبهادری ومعاون ایشان بروحی ؛جم تاج مهجورسرمربی انتظار؛محسن خالصی مسؤل ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 5 بازدید

یاری ازخداوند حکیم

بارالها! ازتومی خواهم مرایاری کنی تاهمواره درراه رضای تو مطالب رابه بهترین وجه اداکنم ودرطرق اطاعت ازتوبنگارم.                                            ( آمین رب العالمین )
/ 1 نظر / 9 بازدید
بهمن 93
1 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
2 پست
آذر 92
2 پست
آبان 92
4 پست
مهر 92
2 پست
شهریور 92
5 پست
مرداد 92
5 پست
تیر 92
4 پست
خرداد 92
8 پست
اسفند 91
11 پست
بهمن 91
16 پست
دی 91
28 پست
آذر 91
33 پست
آبان 91
27 پست
مهر 91
13 پست
شهریور 91
10 پست
مرداد 91
15 پست
تیر 91
12 پست
خرداد 91
8 پست