دل بیدار

دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد

به زیر آن درختی رو که او گلهای تر دارد

درین بازار عطاران مرو هر سو چو بیکاران

به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد

به هر دیگی که می جوشد میاور کاسه و منشین

که هر دیگی که می جوشد درون چیزی دگر دارد

/ 2 نظر / 10 بازدید
mahdi

اگه امکانش هست اشعاری از بابا طاهر عریان هم بگذارید

mahdi

منظور ( دکان )هیئت فوتبال که نیست ؟؟