ماه مبارک رمضان

ماه مبارک آمد، ای دوستان بشارت

کز سوی دوست ما را هر دم رسد اشارت

آمد نوید رحمت، ای دل ز خواب برخیز

باشد که باقی عمر، جبران شود خسارت

بهترین زمان برای ورود در قلمرو ملکوت، رمضان است .و در رمضان سکوی پرواز به سوی آسمان سحر است . ای خوشا اهل سحر.

/ 0 نظر / 6 بازدید