مراسم قرعه کشی لیگ فوتسال استان خراسان شمالی

مراسم در روز شنبه 8 مهر ماه 91 ساعت 17 با صلوات بر محمد و ال محمد به ریاست دبیر هیئت فوتبال آقای مهجور آغاز شد و در ابتدایی جلسه به هر یک از سرپرستان تیم ها آئین نامه برگزاری مسابقات اهدا گردید و سرپرستان به بیان نظرات و دیدگاههای خویش در جهت هر چه باشکوه تر برگزار شدن مسابقات پرداختند و در ادامه مراسم قرعه کشی انجام شد و تیم ها صاحب قرعه های زیر شدند:

1 - شهاب نوین شیروان                           2 - جوارشی                       

3 - پیام انتظار                                          4 - فولاد اسفراین

5 - گلستان شیروان                                6 - انتظار بجنورد

تیم های 1 و 2 و 3 میهمان و تیم های 4 و 5 و 6 میزبان هفته اول مسابقات هستند.

/ 1 نظر / 4 بازدید
حسین

شنیدیم آقای بهادری امتیاز پیام انتظار به جاجرم واگذار کرده.