میلاد قائم آل محمد مبارک باد

دلم جز هوایت هوای ندارد

لبم غیر نامت نوای ندارد

وضو واذان ونماز وقنوتم

بدون ولایت صفایی ندارد


 دلی که نشد خانه یاس و نرگس

خراب است و ویران بهایی ندارد

مرا در کمندت بیفکن که دیگر

گرفتار عشقت رهایی ندارد

خوشا آنکه غیر از ظهورت، نگارا

شب قدر دیگر دعایی ندارد.

ید اللی و حق به جز دست

مشگل گشای تو مشگل گشایی ندارد 

غلام توام از ازل تا قیامت

که این بندگی انتهایی ندارد

بیا تا جوانم بده رخ نشانم

که این زندگانی وفایی ندارد

بیا تا نمردم به فکر دوا باش

به فکر علاج دل بی نوا باش

کریما رحیما رئوفا عطوفا نگارا

بیا جان مولا

بیا جان مولا

/ 0 نظر / 15 بازدید