/ 1 نظر / 18 بازدید
داوود قدرتی

سلام.خوش به حال همه ی مردم بجنورد: کوچک و بزرگ پیر و جوان شاغل و بیکار زن و مرد پیاده و سواره.همه خوش بحالتون. تمام عمر بستیمو شکستیم بجز بار پشیمانی نبستیم جوانی را سفر کردیم تا مرگ نفهمیدیم به دنبال چه هستیم عجب آشفته بازاریست دنیا عجب بیهوده تکراریست دنیا چه رنجی از محبت ها کشیدیم برهنه پا به تیغستان دوییدیم مرا در موج حسرت ها رها کرد عجب یار وفاداریست دنیا [گل]