لبیک یا امام

19 مهر ماه سالروز تشریف فرمایی امام خامنه ای به استان خراسان شمالی ( باب الرضا ) مبارک باد.

حاشیه سفر امام خامنه ای به بجنورد

چشم تموم کائنات سوی عنایت علی
رهبرما خامنه ای تحت حمایت علی
رهبر فرزانه ی ما ای علی روزگار
وارث خونهای پاک واز خمینی یادگار
یاعلی جان،یاعلی جان مقتدای من تویی
رهبرمن؛مرجع من؛پیشوای من تویی

استادیوم بجنورد 19 مهر 91

توی چهره ی علی عکس خمینی میبینیم

جلسه هیئت دولت بجنورد 

 

/ 2 نظر / 15 بازدید

چشم تموم کائنات سوی عنایت علی رهبرما خامنه ای تحت حمایت علی رهبر فرزانه ی ما ای علی روزگار وارث خونهای پاک واز خمینی یادگار یاعلی جان،یاعلی جان مقتدای من تویی رهبرمن؛مرجع من؛پیشوای من تویی مادیگه نمیگذاریم دستهای توبسته بشه مثل حیدر دلت از امت خودخسته بشه مثل سلمان وابوذر در خونه ات می شینیم آخه توچهره تو تصویرحیدر میبینیم بذارتا هرچی میخوان بگن ولی ماهمینیم توی چهره ی علی (عکس خمینی میبینیم.) وقتی توحرف میزنی اشکهای ماجاری میشه اگر تو گریه کنی زخم دلا کاری میشه رفقا بیاین باهم قدر علی رو بدونیم تا دم آخر همه باهاش بسیجی بمونیم خون تو رگهامون هدیه به رهبر میکنیم پای عشقش باهمه سختی ها ماسرمیکنیم خون تو رگهامون هدیه به رهبر میکنیم پای عشقش باهمه سختی ها ماسرمیکنیم حرف تو برای ما حرف امام زمونه تادم آخر آقا تو سینه هامون می مونه

همره

پرده برگیر که من یارتوام 0عاشقم عاشق رخسارتوام0هرکه بینم خریدارتوست 0من خریدار خریدارتوام0