راْی شصت و چهار میلیون ریالی کمیته انضباطی

کمیته انضباطی هیئت فوتبال استان پس از  بازبینی فیلم مسابقه و رسیدگی به مسائل پیش آمده در جریان دیدار تیمهای گلستان ثامن شیروان و جوارشی سنخواست احکام ذیل را صادر کرد :

- مهدی سلیمی سرپرست تیم گلستان 4 ماه محرومیت از همراهی تیم و مبلغ بیست میلیون ریال جریمه نقدی.

- جواد ریحانی مربی تیم گلستان 2 جلسه محرومیت و مبلغ چهار میلیون ریال جریمه نقدی.

- حامد ریحانی بازیکن تیم گلستان 6 ماه محرومیت و مبلغ بیست میلیون ریال جریمه نقدی.

- باشگاه گلستان ثامن شیروان مبلغ بیست میلیون ریال جریمه نقدی.

همچنین نتیجه این دیدار نیمه تمام 3 - 0 بنفع تیم جوارشی سنخواست اعلام گردید.

 

/ 0 نظر / 12 بازدید