حماسه 9 دی روز بصیرت

روز 9 دی در تاریخ ماندگار است به خاطر این که ملت عظیم از قشرهای مختلف در سراسر کشور نگاه می کند به صحنه ، می شناسد صحنه را و بیدارند.

نهم دی برخاسته از بصیرت است ، از دشمن شناسی است از وقت شناسی است ، مطمئن باشید که روز نهم دی در تاریخ ماندگار خواهد ماند.

حضور عظیم و خروشان مردمی در 9 دی 88 تجلی بارزی از هویت و ماهیت انقلاب یعنی روح دیانت حاکم بر دل های مردم بود.

/ 1 نظر / 12 بازدید
منتظر

سید علی لب تر کند جان را فدایش می کنم.