عقد اخوِت و برادری

عقد اخوت و برادری یکی از سنتهای نیکو و پسندیده میان شیعیان می باشد که با فرارسیدن روز عید سعید غدیر خم به نیت زنده نگاه داشتن شعائر اسلامی میان شیعیان منعقد می گردد. 

اینک با فرا رسیدن عید سعید غدیر خم میان دو عزیز و جوان خوب شهرمان برادر بزرگتر علی آقای سجادی (بازیکن خوب تیم انتظار ) و آقا داوود قدرتی ( بازیکن سابق انتظار ) برادر کوچکتر عقد اخوت و برادری منعقد گردید . امید است سالیان سال این دو برادر با صفای دل خویش با عهدی که با یکدیگر و خداوند بسته اند ثابت قدم باشند. یا علی.

/ 1 نظر / 5 بازدید

درود بر علی سجادی و داوودقدرتی دو برادر دوست داشتنی.