مرجع خبری انتظار بجنورد

تهذیب ، تحصیل ، ورزش

نشست اعضای باشگاه انتظارباریاست محترم اداره ورزش وجوانان شهرستان بجنورد
نویسنده : انتظار - ساعت ٧:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٢/۱۱
 

دراین نشست که به میزبانی اداره ورزش وجوانان شهرستان وباحضورآقایان محمدبهادری ومعاون ایشان بروحی ؛جم تاج مهجورسرمربی انتظار؛محسن خالصی مسؤل کمیته فوتسال (وبازیکن تیم فوتبال انتظار)؛منصوراشنادمدیرفنی ؛حمیدنظریان سرپرست برگذارشد.

درابتدای جلسه جناب آقای بهادری نسبت به مهمانان خیرمقدم وآرزوی موفقیت برای باشگاه واعضای آن نمودندودرادامه اعضای باشگاه وکادرفنی به ارایه نظرات وبرنامه های باشگاه پرداختند.

دراین نشست اهم برنامه های باشگاه درایام اوقات فراغت جوانان ودانش آموزان تبادل نظرگردیددرادامه موضوع تشکیل مدرسه فوتسال انتظار(آکادمی فوتسال)که ماههاست مطرح شده ازاهم موضوعات طرح شده بودکه الحمدالله توافقات اولیه بااداره ورزش وجوانان شهرستان صورت گرفت.نویدآن است که سال بسیارخوبی راداشته باشیم به امیدآنکه بتوانیم جوانانی بااستعداد؛مومن وفداکاربه میادین انتظارتقدیم کنیم.(بزودی زمان ومکان ثبت نام کلاسهاوسالن برگذاری اعلام میگردد.).

محمدبهادری مسؤل ورزش شهرستان:بنده همه جانبه ازورزش وبویژه فوتسال حمایت میکنم.

جم تاج مهجور:برای پیشرفت ورزش وبویژه فوتسال بعدازسالهادوباره به دنیای مربیگری بازگشتم.

محسن خالصی:فوتسال دربجنوردنسبت به فوتبال ازمقبولیت بیشتری برخورداراست.

منصوراشناد:انتظاریکی ازتیم هایی  که چندسالی است تخصصی فوتسال کارمی کند.

حمیدنظریان:باشگاه انتظارموجب پیشرفت فوتسال استان شده است ومسؤلین باید حمایت بیشتری ازآن انجام دهند.