مرجع خبری انتظار بجنورد

تهذیب ، تحصیل ، ورزش

مدرسه فوتسال انتظار
نویسنده : انتظار - ساعت ۸:٥٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٢/٢٤
 

اولین مدرسه رسمی فوتسال استان زیرنظرمربیان مجرب درمحیطی کاملافرهنگی وبامجوزرسمی فدراسیون فوتبال،هیئت فوتبال استان وهمکاری اداره ورزش وجوانان بجنوردآغازبکارکرد.

محل ثبت نام:

1) اداره کل ورزش وجوانان استان               09365503981

2) فروشگاه ورزشی فربد(خطیب)        2249423  0584

باامکانات کامل ورزشی،سرویس ایاب وذهاب و...

محل تشکیل کلاسها: مجموعه ورزشی علیدخت.

شروع کلاسها:هفته اول تیرماه


 
 
شنیده های ورزش
نویسنده : انتظار - ساعت ۱٢:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٢/۱٧
 

بزودی خبرهاوشنیده های ورزشی (بویژه اخباراستان)درغالب شنیده های ورزشی درج میگردد.


 
 
نشست اعضای باشگاه انتظارباریاست محترم اداره ورزش وجوانان شهرستان بجنورد
نویسنده : انتظار - ساعت ٧:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٢/۱۱
 

دراین نشست که به میزبانی اداره ورزش وجوانان شهرستان وباحضورآقایان محمدبهادری ومعاون ایشان بروحی ؛جم تاج مهجورسرمربی انتظار؛محسن خالصی مسؤل کمیته فوتسال (وبازیکن تیم فوتبال انتظار)؛منصوراشنادمدیرفنی ؛حمیدنظریان سرپرست برگذارشد.

درابتدای جلسه جناب آقای بهادری نسبت به مهمانان خیرمقدم وآرزوی موفقیت برای باشگاه واعضای آن نمودندودرادامه اعضای باشگاه وکادرفنی به ارایه نظرات وبرنامه های باشگاه پرداختند.

دراین نشست اهم برنامه های باشگاه درایام اوقات فراغت جوانان ودانش آموزان تبادل نظرگردیددرادامه موضوع تشکیل مدرسه فوتسال انتظار(آکادمی فوتسال)که ماههاست مطرح شده ازاهم موضوعات طرح شده بودکه الحمدالله توافقات اولیه بااداره ورزش وجوانان شهرستان صورت گرفت.نویدآن است که سال بسیارخوبی راداشته باشیم به امیدآنکه بتوانیم جوانانی بااستعداد؛مومن وفداکاربه میادین انتظارتقدیم کنیم.(بزودی زمان ومکان ثبت نام کلاسهاوسالن برگذاری اعلام میگردد.).

محمدبهادری مسؤل ورزش شهرستان:بنده همه جانبه ازورزش وبویژه فوتسال حمایت میکنم.

جم تاج مهجور:برای پیشرفت ورزش وبویژه فوتسال بعدازسالهادوباره به دنیای مربیگری بازگشتم.

محسن خالصی:فوتسال دربجنوردنسبت به فوتبال ازمقبولیت بیشتری برخورداراست.

منصوراشناد:انتظاریکی ازتیم هایی  که چندسالی است تخصصی فوتسال کارمی کند.

حمیدنظریان:باشگاه انتظارموجب پیشرفت فوتسال استان شده است ومسؤلین باید حمایت بیشتری ازآن انجام دهند.


 
 
یاری ازخداوند حکیم
نویسنده : انتظار - ساعت ۱٢:٥٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٢/۱۱
 

بارالها! ازتومی خواهم مرایاری کنی تاهمواره درراه رضای تو مطالب رابه بهترین وجه اداکنم ودرطرق اطاعت ازتوبنگارم.

                                           ( آمین رب العالمین )


 
 
بسم الله الرحمن الرحیم
نویسنده : انتظار - ساعت ۱٢:٠۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٢/۱۱
 

به نام آنکه کارش همه حکمت است وراهش همه روشن.